24 lutego 2018. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  

MAPA SERWISU

Aktualności

Urząd Gminy

    • Wykaz stanowisk pracy wraz z numerami telefonów

O Gminie

    • Charakterystyka

    • Zagospodarowanie terenów

    • Środowisko przyrodnicze

Strategia Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2016-2023*

Studium Gminy Poświętne*

Wodociągowanie/Woda

Mapa Gminy

Samorząd

    • Rada Gminy

    • Komisje Rady Gminy

    • Sołectwa

Historia Gminy

    • Zabytki Gminy

        • Turze - Młyn wodny

        • Kapliczki

        • Szkoła Podstawowa w Poświętnem

        • Założenie Parkowo Dworskie. Krubki - Górki

        • Park w Nowym Cygowie

Zamówienia publiczne*

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

    • Rejestr Działalności Regulowanej

    • Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

    • Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Poświętne od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

    • Regulamin PSZOK

    • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne

    • Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

    • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    • Poziomy recyklingu...

    • Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

    • Analiza stanu gospodarki odpadami

    • Ulotka na temat segregacji odpadów

    • Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Pomoc społeczna*

Oświata

Bezpieczeństwo

    • Policja

    • Straż Pożarna

    • Centrum Zarządzania Kryzysowego i OC

        • Archiwum

Materiały do pobrania

Archiwum WWW*

Galeria Zdjęć*

Elektroniczna Skrzynka Podawcza*

Ochrona Środowiska*

    • Ogłoszenia

        • Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości płynnych

        • Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

        • Uchwała o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

        • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej

    • Plan Gospodarki Odpadami

    • Program Ochrony Środowiska

    • Program usuwania azbestu

Dokumenty zastrzeżone*

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE*

M@zowszanie*

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE*

Fundusze Europejskie*

PROW*

    • INWESTYCJE WYKONANE W RAMACH PROGRAMU PROW 2007-2013

    • INWESTYCJE WYKONANE W RAMACH PROGRAMU PROW 2014-2020

Gminny Portal Mapowy*

Samoobrona kobiet*

KAS*

Kalendarium imprez*

Dziennik Ustaw Rządowego Centrum Legislacji*

Monitor Polski Rządowego Centrum Legislacji*

Prawo Miejscowe*

Praca Na czysto*

WKU Warszawa Praga*

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych*

  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30